Khoekhoegowab - Learn the Language

Learn the basics of Khoekhoegowab

(First certified foundational Khoekhoegowab course for South Africa.)

Download the basics of Khoekhoegowab manual: (Learn Khoekhoegowab)

Why do I learn Khoekhoegowab?

 1. To affirm my personal identity.
 2. To embrace my cultural heritage and connect with my roots.
 3. To associate with the history of the first indigenous nation of South Africa.
 4. For the love and the protection of the language.
 5. For the honour of being one of the few people in South Africa to speak an ancient and almost extinct indigenous South African language.
 6. To make a contribution of distinct identity to the first indigenous nation of South Africa of which I am proudly part of.
 7. For people that have experience cultural language lost.
 8. For intellectual curiosity.

Hoekom leer ek Khoekhoegowab?

 1. Om my persoonlike identiteit te bevestig.
 2. Om my kulturele erfinis te omhels en te konnek met my herkoms.
 3. Om te assosieer saam met die geskiedenis van die eerste inheemse volk van Suid-Afrika.
 4. Vir die liefde en die beskerming van die taal.
 5. Vir die eer om een van die min persone in Suid-Afrika te wees wat hierdie antieke en amper uitgestorwe inheemse Suid-Afrikaanse taal te kan praat.
 6. Om ‘n bydra te maak van ‘n uitgekende identeit aan die eerste inheemse volk van Suid-Afrika waarvan ek met trots deel van is.
 7. Vir mense wat kulturele taal verlies ervaar het.
 8. Vir intellektuele nuuskierigheid.