** THIS PAGE IS STILL UNDERCONTRUCTION **


KHOEKHOEGOWAB  LANGUAGE  CLUB
 
Welcome to the Khoekhoegowab Language Club where we learn to speak a very
ancient and extinct language. 
 
Your teachers  :  Teacher KhoeKhoe,  and
                             Teacher Gowab
 
 
A. Why do I want to learn Khoekhoegowab?

1. To affirm my personal identity.
2. To embrace my cultural heritage and connect with my roots.
3. To associate with the history of the first indigenous nation of South Africa.
4. For the love and the protection of the language.
5. For the honour of being one of the few people in South Africa to speak 
    an ancient and almost extinct indigenous South African language.
6. To make a contribution of distinct identity to the first indigenous nation of
    South Africa of which I am proudly part of.
7. For intellectual curiosity.
 
 
Hoekom leer ek Khoekhoegowab?
 
1. Om my persoonlike identiteit te bevestig.
2. Om my kulturele erfinis te omhels en te konnek met my herkoms.
3. Om te assosieer saam met die geskiedenis van die eerste inheemse volk 
    van Suid-Afrika.
4. Vir die liefde en die beskerming van die taal.
5. Vir die eer om een van die min persone in Suid-Afrika te wees wat hierdie
    antieke en amper uitgestorwe inheemse Suid-Afrikaanse taal te kan praat.
6. Om ‘n bydra te maak van ‘n uitgekende identeit aan die eerste inheemse 
    volk van Suid-Afrika waarvan ek met trots deel van is.
7. Vir intellektuele nuuskierigheid.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
B. SOURCES FOR KHOEKHOEGOWAB
 
 
 
Download Khoekhoegowab Dictionary: